FAQ: Wat je wilt en moet weten

Als nieuwe leerling, maar ook als ouder of verzorger, heb je ongetwijfeld vragen over hoe dingen geregeld zijn op onze school. Wil je iets weten, kijk dan eerst eens hier bij de veelgestelde vragen.

Ziek melden, hoe werkt dat?

Ben je ziek, dan moet een van je ouders je afmelden vóór 08.00 uur via (038) 337 1230. Een ziekmelding kan ook worden ingesproken op de voicemail.


Ben je de week erna niet beter, dan moet je op maandagochtend opnieuw ziek gemeld worden. Ben je beter? Gelukkig maar! Lever dan wel een absentiebriefje in met de handtekening van een ouder. Vul in op welke dagen je ziek bent geweest.


Word je in de loop van de dag ziek? Meld dit aan de afdelingsleider of conciërge. Bel naar school zodra je veilig thuis bent gekomen. Ben je te ziek om zelfstandig naar huis te gaan, laat dit weten, dan zorgen we dat je wordt opgehaald of thuisgebracht.


Word je voor de vierde keer in een schooljaar ziek, of ben je twee weken achter elkaar ziek, dan zijn we verplicht dat te melden aan de GGD.

Wat als ik naar huisarts, tandarts of therapeut moet?

Moet je naar huisarts, tandarts, fysiotherapeut of een andere specialist? Afmelding gebeurt telefonisch door ouder/verzorger. Je kan ook een ingevuld absentiebriefje inleveren bij de conciërge. Laat weten waar je naartoe moet en noem ook de dag en de betreffende lesuren. Plan deze afspraken zoveel mogelijk buiten je lesuren.

Bijzonder verlof, hoe regel ik dat?

Als leerlingen om bepaalde redenen niet op school kunnen zijn, dienen ouders/verzorgers daarvoor ruim op tijd toestemming te vragen. Het aanvragen van buitengewoon verlof (bv voor bruiloft of begrafenis) dient schriftelijk aangevraagd te worden bij de afdelingsleider of leerlingcoördinator. Verlof langer dan 10 dagen dient aangevraagd te worden bij leerplicht van de gemeente. Op de website van de Rijksoverheid vinden jullie alle informatie.

Wat gebeurt er als je te laat komt?

Leerlingen die te laat zijn voor de les moeten een te-laat-briefje halen bij de receptie. Bij herhaaldelijk te laat komen zullen onderstaande acties worden ingezet:

  • Bij 2 keer te laat komen moet de leerling zich de volgende morgen 15 minuten voor lesaanvang melden bij de receptie
  • Bij 3 keer te laat komen wordt er contact opgenomen met ouders/verzorgers en zal een sanctie plaatsvinden
  • Bij 6 keer te laat komen wordt er contact opgenomen met ouders/verzorgers en zal een sanctie plaatsvinden
  • Bij 9 keer te laat komen neemt school contact op met leerplicht en wordt betreffende leerling aangemeld voor een gesprek met de leerplichtambtenaar

Bij 12 keer te laat komen worden leerling en ouders/verzorgers uitgenodigd op het stadhuis voor een gesprek met de leerplichtambtenaar.

Wat zijn de regels voor het spijbelen?

Leerlingen die spijbelen halen de gemiste uren dubbel in. Bij meerdere keren spijbelen stellen we leerplicht op de hoogte.

Op welk niveau starten de leerlingen in de brugklas?

Afhankelijk van het advies van de leerkracht van groep 8 word je in één van deze brugklassen geplaatst.

Hoe zit het met lestijden en pauzes?

Tijden Onderbouw (klas 1 en 2)
08.30 - 09.15 uur - Coachgesprekken
09.15 - 09.45 uur - Basegroup
09.45 - 10.30 uur - Les
10.30 - 10.45 uur - Pauze 1
10.45 - 11.30 uur - Les
11.30 - 12.15 uur - Les
12.15 - 12.45 uur - Pauze 2
12.45 - 13.30 uur - Les
13.30 - 14.15 uur - Les
14.15 - 14.30 uur - Pauze 3
14.30 - 15.15 uur - Les

Tijden Bovenbouw (klas 3 en 4)
08.15 - 09.00 uur - 1e lesuur
09.00 - 09.30 uur - 2e lesuur
09.45 - 10.30 uur - 3e lesuur
10.30 - 10.45 uur - Pauze 1
10.45 - 11.30 uur - 4e lesuur
11.30 - 12.15 uur - 5e lesuur
12.15 - 12.45 uur - Pauze 2
12.45 - 13.30 uur - 6e lesuur
13.30 - 14.15 uur - 7e lesuur
14.15 - 14.30 uur - Pauze 3
14.30 - 15.15 uur - 8e lesuur
15.15 - 16.00 uur - 9e lesuur

Hoe werken we met de iPad?

In alle klassen van locatie Marinus Post maken we gebruik van iPads. De regeling voor dit schooljaar hebben ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen reeds ontvangen.

De iPad wordt op school uitsluitend ingezet voor educatieve doeleinden. Om te zorgen dat docenten controle houden over de iPad, wordt er gebruik gemaakt van een klassenmanagementsysteem. Tijdens lesuren is er een game- & social media blokkade actief (als anti- afleidingsmaatregel). Na schooltijd en in vakanties is de blokkade niet actief. Ook bij het gebruik van een eigen iPad is de blokkade actief. Dit is een harde voorwaarde voor het onderwijs op het Almere College (zie brief aanschaf iPad).